Visa có thể ra hạn hay không?

ngày:2014-10-27 11:50

Sau khi visa hết hạn, người xin phải xin lại, Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Trung Quốc tại nước ngoài không làm thủ tục ra hạn visa. Khi xin visa, người xin phải ghi rõ thời gian lưu lại ở Trung Quốc trên đơn xin visa. Sau nhập cảnh, nếu do nguyên nhân nào đó mà không xuất cảnh được theo kế hoạch, phải đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh địa phương để làm thủ tục ra hạn visa trước khi thời gian lưu lại đến hạn, các yêu cầu cụ thể xin tư vấn cơ quan công an.