2、Cá nhân cho thuê nhà có phải nộp thuế không?

ngày:2014-09-28 11:40

Gầy đây, cô Vương Diễm ở khu chung cư Quế Trung Hoa Uyển gọi điện để báo tư vấn, cô có một căn hộ 100 mét vuông để cho thuê nhưng không biết theo quy định thì phải nộp những thuế khoản thuế nào? Tiêu chuẩn cụ thể ra sao? Vì vậy, phóng viên đã phỏng vấn Chủ nhiệm Phòng chính sách và pháp quy Cục thuế đất Khu công nghệ cao.

Chủ nhiệm phòng cho biết, theo quy định có thể áp dụng hai phương pháp tính thuế: một là tính theo loại thuế, tức là tính thuế và nộp thuế theo loại thuế dựa vào quy định pháp luật và chính sách về thuế thu. Hai là tính thuế theo thuế suất tổng hợp, cụ thể là: 1. Trường hợp cá nhân cho thuê nhà ở thì thuế suất tổng hợp là 6,65%. Trong đó, thuế doanh thu là 1,5%, thuế bảo trì và xây dựng thành phố là 0,105%, phí giáo dục kèm theo là 0,045%, thuế tài sản nhà cửa là 4%, thuế thu nhập cá nhân là 1%. 2. Trường hợp cá nhân cho thuê cửa hàng và nhà không phải để ở thì thuế suất tổng hợp là 11,51%, trong đó thuế doanh thu là 5%, thuế bảo trì và xây dựng thành phố là 0,35%, phí giáo dục kèm theo là 0,15%, thuế tài sản nhà cửa là 4%, thuế tem là 0,01%, thuế thu nhập cá nhân là 2%.

Nếu các bạn còn có điểm nào chưa rõ thì có thể gọi điện thoại tới đường dây nóng của dịch vụ nộp thuế 12366.