Cần phải chú ý những gì khi đến Trung Quốc?

ngày:2014-10-27 11:57

Trả lời: Người nước ngoài ở Trung Quốc cần phải tuân theo pháp luật và pháp quy của Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

(I) Trước khi đến Trung Quốc phải kiểm tra xem visa của mình còn hạn hay không và phải có đủ số lần nhập cảnh. Đối với những người visa hết hạn hoặc số lần nhập cảnh không đủ thì phải xin lại visa.

(II) Người nước ngoài mang những đồ vật như động thực vật và tiền tệ đến Trung Quốc phải tuân theo phát luật của Trung Quốc và những quy định có liên quan của các cơ quan Kiểm dịch vệ sinh, Kiểm nghiệm Kiểm dịch động thực vật, Hải quan và cơ quan quản lý giám sát tài chính.

(III) Người nước ngoài ở Trung Quốc không được làm những việc không liên quan đến lý do kê trình khi xin visa.

(IV) Người nước ngoài không được lưu lại ở Trung Quốc khi visa quá hạn. Người nước ngoài ở Trung Quốc phải chú ý thời gian có hiệu lực trên hộ chiếu của mình và thời gian được lưu lại của visa, nếu muốn kéo dài thời gian lưu lại thì cần phải đến cơ quan công an địa phương để xin ra hạn trước khi thời gian lưu lại hết hạn 7 ngày.

(V) Khi chưa được phê chuẩn thì người nước ngoài không được đi vào những khu vực hạn chế người nước ngoài đi vào.

(VI) Nếu xảy ra những trường hợp sau đây thì sẽ bị từ chối lên máy bay, bị từ chối nhập cảnh hoặc bị phạt tiền, xin các bạn hãy lưu ý:

1. Những người chưa làm xong thủ tục visa thì đến Trung Quốc, ngoại trừ những người được quy định miễn visa;

2. Những người đến Trung Quốc với visa hết hạn;

3. Những người lưu lại ở Trung Quốc khi visa hết hạn;

4. Những người hộ chiếu hết hạn trong thời gian lưu lại ở Trung Quốc (bất kể thời hạn lưu lại trên visa còn có hiệu lực hay không).