Những tài liệu cơ bản xin cấp visa Trung Quốc gồm có những gì?

ngày:2014-10-27 11:51

(I) Hộ chiếu: bản gốc hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng, có trang trống để dán visa và 1 bản phô tô trang tài liệu ảnh hộ chiếu.

(II) Đơn xin visa và ảnh: 1 tờ Đơn xin visa của Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa và 1 ảnh màu hộ chiếu phông nền trắng mới chụp.

(III) Giấy chứng nhận lưu lại hoặc cư trú hợp pháp (thích hợp với những người không xin visa ở nước mình): nếu bạn xin visa ở nước khác, bạn phải cung cấp giấy chứng nhận có hiệu lực về việc lưu lại, cư trú, làm việc, học tập hợp pháp ở nước đó hoặc bản gốc và bản phô tô visa có hiệu lực.

(IV) Hộ chiếu Trung Quốc ban đầu hoặc visa Trung Quốc ban đầu (thích hợp với những người từng có quốc tịch Trung Quốc sau đó nhập quốc tịch nước ngoài): nếu bạn lần đầu tiên xin visa Trung Quốc thì cần cung cấp bản gốc hộ chiếu Trung Quốc cũ và bản phô tô trang tài liệu ảnh hộ chiếu; nếu bạn đã được cấp visa Trung Quốc và xin visa với hộ chiếu nước ngoài mới thì cần cung cấp bản phô tô trang tài liệu ảnh hộ chiếu nước ngoài cũ và bản phô tô visa Trung Quốc từng được cấp (nếu họ tên trên hộ chiếu mới và hộ chiếu cũ không giống nhau thì còn phải cung cấp giấy tờ chứng nhận về sửa đổi họ tên do cơ quan có thẩm quyền liên quan cấp).

Ngoài các tài liệu cơ bản ra còn phải cung cấp các tài liệu liên quan khác theo chủng loại visa của bạn xin.