Giấy phép cư trú miễn visa là gì?

ngày:2014-10-27 11:49

(I) Người nước ngoài có giấy phép cư trú có hiệu lực, trong thời gian có hiệu lực của giấy phép cư trú thì có thể cư trú tại Trung Quốc và được xuất nhập cảnh nhiều lần mà không cần làm visa.

(II) Người có giấy phép định cư người nước ngoài của Nước cộng hoa nhân dân Trung Hoa thì có thể cư trú tại Trung Quốc và được xuất nhập cảnh nhiều lần mà không cần làm visa.