4、Thủ tục để xin phép quảng cáo ngoài trời?

ngày:2014-09-28 11:41

Cục công thương thành phố: trước hết là địa điểm treo quảng cáo phải trình Cục quản lý diện mạo thành phố, sau khi được phê duyệt lại trình Bộ công thương về nội dung quảng cáo. Người kê trình cần phải cung cấp hình tượng và nội dung quảng cáo theo phân loại của nội dung quảng cáo, sau khi được Bộ công thương nhận xét là phù hợp với các quy định và làm xong các thủ tục có liên quan thì mới được treo biển quảng cáo. Trường hợp xin treo biển quảng cáo ngoài trời với diện tích dưới 100 mét vuông thì chỉ cần làm thủ tục tại Chi cục Công thương khu phố treo biển là được, nếu diện tích biển quảng cáo lớn hơn 100 mét vuông thì cần phải đến Phòng quảng cáo thuộc Cục công thương TP để làm những thủ tục có liên quan.