Khi chuẩn bị tài liệu xin visa cần phải chú ý những vấn đề gì?

ngày:2014-10-27 11:51

(I) Thư mời có thể là bản Fax, bản phô tô hoặc bản in nhưng nhân viên lãnh sự có thể yêu cầu người xin cung cấp bản gốc thư mời.

(II) Khi cần thiết, nhân viên lãnh sự có thể yêu cầu người xin cung cấp giấy tờ chứng minh khác hoặc tài liệu bổ sung theo tình hình, hoặc yêu cầu người xin visa tới phỏng vấn trực tiếp.

(III) Nhân viên lãnh sự dựa theo tình hình cụ thể của người xin visa để quyết định cấp hay không cấp visa và thời gian có hiệu lực, thời gian lưu trú, số lần nhập cảnh của visa.

(IV) Nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn xin tham khảo các website có liên quan của Đại sứ quán, Lãnh sự quán của Trung Quốc tại nước ngoài.