Các doanh nghiệp Liễu Châu tích cực tạo động lực mới cho sự phát triển chất lượng cao ngành công nghiệp ô tô Liễu Châu

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2024-05-13 18:00

Mới đây, khi nhắc đến các dự án hệ thống pin xe điện được tích cực xúc tiến hiện tại, người phụ trách liên quan của Công ty TNHH hệ thống pin xe điện Saike Rept bày tỏ, trong năm 2023, giá trị sản xuất của công ty đạt 2,109 tỉ NDT, tăng 280,95% so với cùng kỳ năm ngoái; trong quý I năm nay, công ty đã nắm bắt được xu hướng thị trường và đạt được bước nhảy vọt về giá trị sản lượng, tăng 619% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, trước mắt, ô tô năng lượng mới của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mở rộng thị trường hóa toàn diện, ngành công nghiệp pin xe điện đang nằm ở ngưỡng quan trọng để phát triển và ứng dụng với quy mô lớn. Theo đó, Công ty TNHH hệ thống pin xe điện Saike Rept dốc sức xây dựng cơ sở sản xuất hệ thống pin xe điện với quy mô sản xuất 20GWh/năm, tự nghiên cứu phát triển và thiết kế sản phẩm bộ pin dòng GSEV, tích cực tạo động lực mới cho sự phát triển chất lượng cao ngành công nghiệp ô tô Liễu Châu.