Tam Giang cố gắng vượt 10 tỉ NDT giá trị sản lượng tổng hợp của ngành sản xuất trà vào năm 2024

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2024-03-11 15:00

Mới đây tìm hiểu được, mấy năm gần đây, huyện tự trị dân tộc Động Tam Giang thành phố Liễu Châu ra sức tăng cường kế hoạch thống nhất, chủ yếu để nâng cao chất lượng và xây dựng mức độ nhận biết thương hiệu, duy trì mở rộng các kênh tiêu thụ trà Tam Giang, dốc sức cho quần chúng nhân dân dân tộc Động duy trì thu nhập ổn định, ra sức tấu lên “nhạc khúc làm giàu” ngành trà hỗ trợ chấn hưng nông thôn.

Được biết, kể từ đầu năm nay, để tiếp tục làm mạnh hơn, làm tốt hơn ngành công nghiệp trà, Tam Giang đã dốc sức thực hiện “Dự án nâng cao chất lượng và hiệu quả Hai trà một cây” và “Dự án nâng cao xây dựng thương hiệu ngành đặc sắc”. Cục trưởng Cục NN & NT huyện cho biết, Tam Giang nỗ lực thực hiện tốt “cú đấm tổ hợp” như nâng cao xây dựng sinh thái vườn chè, nâng cao hệ thống kinh doanh kiểu mới, mở rộng kênh quảng bá thương hiệu trà v.v., tập trung làm tốt một loạt công tác như “trà + du lịch văn hóa” “trà + công nghệ”, dốc sức hình thành mô hình phát triển ngành đặc sắc như bố cục ngành hợp lý, sức cạnh tranh cốt lõi mạnh, ưu thế đặc sắc rõ rệt, tầm ảnh hưởng thương hiệu lớn… cố gắng vượt 10 tỉ NDT giá trị sản lượng tổng hợp của ngành sản xuất trà vào năm 2024.