Thành phố Liễu Châu thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành dược liệu Trung y

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2024-03-04 15:00

Mới đây, tại cơ sở trồng dược liệu Trung y ở đồn Bản Lí, thôn Cổ Mộc, thị trấn Trại Sa, huyện Lộc Trại, thành phố Liễu Châu đang diễn ra hoạt động sôi nổi, dân làng đang làm cỏ, phủ màng và phủ đất lên ruộng, tạo nên một khung cảnh bận rộn.

Theo giới thiệu, trong những năm gần đây, thôn Cổ Mộc đã phát triển mạnh mẽ ngành dược liệu Trung y, khuyến khích quần chúng tham gia trồng trọt thông qua mô hình "công ty + hội thương mại + dân làng + kinh tế tập thể thôn". Cùng với hơn 150 hộ trồng ở các thôn xóm lân cận, kế hoạch trồng khoảng 3000 mẫu cây đậu khấu, hoắc hương và các dược liệu Trung y khác, giá trị sản lượng năm ước tính đạt 100 triệu nhân dân tệ, đưa ngành dược liệu Trung y trở thành sản nghiệp ưu thế giúp làm giàu cho nông dân và lớn mạnh nông nghiệp ở địa phương, cũng như là một "động cơ mới" giúp đẩy nhanh quá trình chấn hưng nông thôn. Ngoài ra, được biết rằng trong những năm gần đây, thành phố Liễu Châu đã áp dụng biện pháp thích hợp theo tình hình địa phương, huyện Dung An, huyện Lộc Trại, huyện tự trị dân tộc Mẹo Dung Thủy, huyện tự trị dân tộc Động Tam Giang tối ưu hóa và làm lớn mạnh ngành dược liệu Trung y, thúc đẩy ngành dược liệu Trung y được nâng cao chất lượng và hiệu quả, tăng thu nhập cho nông dân. Trong đó, huyện Dung An đã đẩy nhanh sự phát triển của các ngành dược phẩm sinh học như cây thanh hao và linh chi, tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu cả nước về lượng sản xuất Ác-tê-mi-ni-xin.