Nhiều chỉ số của thành phố Liễu Châu đứng đầu toàn Khu tự trị

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2024-02-26 15:00

Mới đây, theo thông tin từ Cục Giám sát Quản lý Thị trường thành phố Liễu Châu (Cục Sở hữu Trí tuệ), cơ quan này mới công bố dữ liệu liên quan về việc nâng cao hơn nữa chất lượng sáng tạo tài sản trí tuệ, hiệu quả ứng dụng, hiệu quả bảo vệ, trình độ quản lý và năng lực dịch vụ của thành phố vào năm 2023, với kết quả thật đáng mừng.

Được biết, Liễu Châu không chỉ có nhiều chỉ số đứng đầu toàn Khu tự trị, mà còn được vinh danh “xuất sắc” đợt thứ hai thí điểm giám sát quản lý phân cấp và phân loại dựa trên tín nhiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và dịch vụ toàn diện đăng ký nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ Nhà nước, đồng thời trở thành thành phố thí điểm đổi mới bảo vệ bí mật thương mại quốc gia đầu tiên ở Quảng Tây. Theo thống kê, trong năm 2023, thành phố Liễu Châu có 1.798 bằng sáng chế phát minh có giá trị cao, tăng 63,75% so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng bằng sáng chế phát minh có giá trị cao trên 10.000 người là 4,29, tăng 63,13% so với cùng kỳ năm ngoái, cả hai đều là mức tăng cao nhất trong Khu tự trị. Quảng Tây có 7 công ty với hơn 100 bằng sáng chế phát minh có giá trị cao, trong đó công ty Liễu Châu chiếm 42,86%, đứng đầu Khu tự trị.