Dự án đưa vào sản xuất tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2023-05-21 15:00

Mới đây, trong khu công nghiệp Bạch Lộ quận Liễu Bắc thành phố Liễu Châu, tiếng đập cốt thép liên tiếp không ngừng, tiếng máy móc chạy ầm ầm trong nhà máy mới xây. Tại cơ sở dự án Công ty TNHH Công nghệ Huệ Cương Liễu Châu, 4 dây chuyền sản xuất thông minh vật liệu tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường loại hình mới đã được lắp ráp thành công và đưa vào sản xuất vào giữa tháng 10 năm ngoái, hiện tại mỗi tháng có thể gia công 20.000 tấn bột khô, vữa.

Theo tìm hiểu, công ty này là một doanh nghiệp tư nhân tích hợp nghiên cứu phát triển, sản xuất, kinh doanh. Để giảm số lượng sử dụng vật liệu, đạt mục đích sản xuất tự động hiệu quả cao, chất lượng cao, công ty này đã đầu tư 30 triệu NDT vào thiết bị, xây dựng phân xưởng sản xuất tự động hoá, bảo vệ môi trường. Kể từ khi đưa vào sản xuất đến nay, dự án này đã phát huy hết ưu thế của ngành nghề và doanh nghiệp, sản phẩm chủ yếu bao phủ các vùng trong khu vực và Quảng Đông, hàng năm sản xuất vật liệu tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường loại hình mới đạt 200.000 tấn, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế khu công nghiệp.