Cơ sở công nghiệp xe chở khách điện CRRC Liễu Châu khánh thành thuận lợi

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2023-05-08 15:00

Mới đây, Cơ sở công nghiệp xe chở khách điện CRRC Liễu Châu khánh thành thuận lợi, đồng thời chiếc xe điện thứ 10.000 của cơ sở này được xuất xưởng thành công, đã tiếp thêm động lực mới và sức sống mới cho sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp Liễu Châu, còn đánh dấu tính tập trung, tính khuếch tán công nghiệp của Liễu Châu trong mảng chế tạo ô tô năng lượng mới đồng bộ bước lên tầm cao mới.

Theo tìm hiểu, đây là dự án đầu tiên của Liễu Châu thực hiện công trình “5 năm lần thứ 12” của công ty SGMW, cũng là dự án hoàn thành và đi vào sản xuất đầu tiên. Dự án cơ sở công nghiệp xe chở khách điện CRRC Liễu Châu quy hoạch năng lực sản xuất hệ thống và linh kiện xe điện trong giai đoạn I là 100.000 bộ/năm, năng lực sản xuất trong giai đoạn II là 300.000 bộ/năm, năng lực sản xuất trong giai đoạn III là 500.000 bộ/năm. Bước tiếp theo, Liễu Châu sẽ tăng tốc xây dựng cao điểm công nghiệp sản xuất ô tô năng lượng mới quốc tế, và trước sau như một cung cấp dịch vụ nhanh gọn tiện lợi, chất lượng tốt, hiệu quả cao cho các doanh nghiệp. Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái và mô hình mới để phổ biến ứng dụng xe ô tô năng lượng mới, tích cực cung cấp phương án Liễu Châu và kinh nghiệm Liễu Châu cho các vùng trên cả nước để thúc đẩy việc giảm thải, tiết kiệm năng lượng, đi lại xanh.