Chuyên mục “Văn nghệ tổng hợp Chính Đại” của CCTV đưa khán già du lịch chuyên sâu Liễu Châu

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2023-04-24 15:00

Mới đây, một nhóm làm chương trình “Văn nghệ tổng hợp Chính Đại” CCTV-1 đã đến Liễu Châu, cảm nhận mùi khói lửa phố phường và phong cảnh dân tộc thiểu số của Liễu Châu.

Theo tìm hiểu, tuyến đường du lịch nông thôn “Văn nghệ tổng hợp Chính Đại” lần này được triển khai từ thị trấn Trung Độ huyện Lộc Trại, thị trấn trọng điểm về du lịch nông thôn trên toàn quốc, thưởng thức một bát phở nấu bằng củi Trung Độ xuyên qua quá khứ và hiện tại; ở chợ đêm trong nội thành, vui sướng ăn một bát bún ốc Liễu Châu “đầy phối liệu”. Đến Liễu Châu du lịch, nhất định phải cảm nhận phong thổ nhân tình dân tộc thiểu số. Nhóm làm chương trình đến Bát Trại Trình Dương ở Tam Giang, thăm dò bí mật kỹ nghệ chế biến “Tam bảo dân tộc Động” là cá chua, vịt chua, thịt chua, thưởng thức các món ăn đặc sắc như cá chua rán, xôi… ở bữa tiệc bách gia; điểm dừng cuối cùng, nhóm làm chương trình đến trại Mèo Mao Bình xã Hương Phấn huyện tự trị dân tộc Mèo Dung Thủy, theo thanh niên về quê khởi nghiệp Giả Hựu Lăng đi bắt cá, nướng cá, thổi khèn, đi hát tỏ tình và thưởng thức món trà dầu ngồi xung quanh hố lửa, trải nghiệm sâu sắc đời sống dân tộc Mèo.