Công tác xây dựng dự án Thành phố khởi nghiệp Vạn Dương (Liễu Châu) Quảng Tây được tiến hành một cách có trật tự

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2022-07-18 15:00

Mới đây, dự án Thành phố khởi nghiệp Vạn Dương (Liễu Châu) Quảng Tây nằm ở phía đông nơi giao nhau của đường vành đai Bắc Ngoại và đường Mã Xưởng, quận Liễu Bắc, thành phố Liễu Châu, hơn 170 công nhân đang làm việc dưới nắng gay gắt, công tác xây dựng các hạng mục được tiến hành một cách có trật tự. Thông qua việc quan sát trên cao bằng máy bay không người lái, 5 tòa kiến trúc chính đã hoàn thành việc trang trí các bức tường bên ngoài.

Được biết, Thành phố khởi nghiệp Vạn Dương (Liễu Châu) Quảng Tây được đặt tại Khu công nghiệp chế tạo trang thiết bị du lịch Trung Quốc - ASEAN, dự án có tổng diện tích kiến trúc là 224.000 mét vuông, thời gian xây dựng là 3 năm, sau khi xây dựng xong có thể chứa 70-80 doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp gần 4000 việc làm, thực hiện giá trị sản lượng 960 triệu nhân dân tệ. Dự án Thành phố khởi nghiệp Vạn Dương (Liễu Châu) Quảng Tây ra sức xây dựng trở thành thành phố công nghiệp mới tích hợp nhiều loại hình, bao gồm: “Tập hợp các ngành công nghiệp, tích hợp ngành công nghiệp với thành phố, cùng nhau chia sẻ tài nguyên, tương tác giữa công nghiệp và tài chính”, chủ yếu thu hút các ngành công nghiệp chủ đạo như chế tạo trang thiết bị văn hóa du lịch và gia công đồng bộ có liên quan, ngành công nghiệp chế tạo ô tô và sản xuất các linh kiện ô tô, ngành công nghiệp kim loại, ngành công nghiệp sáng tạo…