Mạng gỗ Quảng Tây thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho ngành lâm nghiệp Liễu Châu

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2022-06-06 15:00

Gần đây, Nền tảng giao dịch internet công nghiệp Mạng gỗ Quảng Tây (sau đây gọi tắt là Mạng gỗ Quảng Tây) đã công bố một tin vui, đó là Công ty TNHH công nghệ nông lâm Trường Hưng Quảng Tây đã hoàn thành một đơn giao dịch đặt hàng tấm nền chống cháy, chống nước, không chứa aldehyt với giá trị 500.000 nhân dân tệ qua Mạng gỗ Quảng Tây. Nền tảng này thông qua việc tạo ra một mô hình giao dịch trực tuyến cho chuỗi cung ứng của ngành lâm nghiệp để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho sản nghiệp.

Theo Viên Đinh - Giám đốc kỹ thuật của Mạng gỗ Quảng Tây, nền tảng này hiện có hơn 300 doanh nghiệp thành viên giao dịch và mỗi ngày phục vụ hơn 20 thành viên. Kể từ khi nền tảng này được đưa vào hoạt động, đã làm tăng thêm 150 triệu nhân dân tệ giá trị sản lượng ngành chế biến gỗ cho hai doanh nghiệp công nghiệp quốc doanh thành viên là Công ty TNHH công nghệ nông lâm Trường Hưng Quảng Tây và Công ty TNHH ngành gỗ Đạo Sâm Quảng Tây. Ngoài ra, nhờ khả năng về tài chính chuỗi cung ứng của nền tảng, hoạt động kinh doanh thương mại vẫn đang không ngừng mở rộng, thúc đẩy sự hội nhập và phát triển sâu rộng của toàn chuỗi ngành lâm nghiệp. Dưới mô hình phát triển công nghiệp “Gỗ phía nam được đưa lên phía bắc, gỗ nhập khẩu được bù đắp bằng gỗ phía nam”, nền tảng này đã giải quyết hiệu quả mâu thuẫn cung cầu nguyên liệu gỗ trong khu vực, đảm bảo an toàn trong việc cung ứng nguyên liệu gỗ, đồng thời thúc đẩy ngành lâm nghiệp giảm chi phí, tăng hiệu quả, cũng như đạt được sự phát triển lành mạnh và bền vững.