30 thành quả nghiên cứu khoa học của Liễu Châu được trưng bày trong Phòng triển lãm đám mây

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2022-05-22 15:00

Mới đây, Hoạt động của Quảng Tây trong Tuần lễ khoa học và công nghệ quốc gia năm 2022 và Triển lãm thành quả phát triển đổi mới đột phá của Quảng Tây - Tuần lễ khoa học và công nghệ Quảng Tây lần thứ 31 đã được khởi động tại Nam Ninh. 30 thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất của 18 doanh nghiệp ở Liễu Châu đã được lựa chọn và trưng bày trong Phòng triển lãm đám mây, thể hiện những thành quả Liễu Châu đã đạt được trong việc hỗ trợ làm mạnh các ngành công nghiệp, cũng như nền kinh tế và thực lực tổng hợp thông qua đổi mới khoa học và công nghệ.

Được biết, Phòng triển lãm VR Liễu Châu được đặt trong Khu triển lãm thành quả đổi mới của khu vực, nêu bật những thành quả theo từng giai đoạn mà Liễu Châu đã đạt được bằng cách tập trung vào các ngành công nghiệp, các doanh nghiệp và sản phẩm, thúc đẩy sự tích hợp sâu rộng giữa chuỗi đổi mới và chuỗi công nghiệp, tối ưu hóa và nâng cấp toàn chuỗi công nghiệp cũng như tập hợp các yếu tố đổi mới cho các doanh nghiệp. Khách tham quan không cần bước ra khỏi nhà, chỉ cần thông qua màn hình thì có thể ngắm nhìn 3 loại máy không người lái mới được Liễu Công cho ra mắt, đó là máy đào đất, máy xúc và xe lu; đồng thời cảm nhận những đột phá lớn trong đổi mới công nghệ mà Liễu Công đạt được trong lĩnh vực công nghệ xây dựng thông minh và công nghệ truyền động điện. Bên cạnh đó, còn có thể có cái nhìn trực quan chung về xe dọn tuyết đa năng được ra mắt tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, tìm hiểu về vai trò quan trọng của xe dọn tuyết đa năng trong Thế vận hội Mùa đông.