5000 mẫu măng ở thị trấn Lý Ung sẽ được doanh nghiệp đặt hàng thu mua

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2022-05-05 15:00

Mới đây, thị trấn Lý Ung, quận Ngư Phong, thành phố Liễu Châu đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược chấn hưng nông thôn và Lễ ký kết hợp đồng thu mua tiêu thụ nguyên liệu bún ốc. Lễ ký kết lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển quy mô hóa, sản nghiệp hóa, cơ sở hóa của sản nghiệp nguyên liệu bún ốc Liễu Châu tại địa phương.

Tại lễ ký kết, thị trấn Lý Ung lần lượt cùng ba doanh nghiệp bún ốc Liễu Châu “Ốc Bá Vương”, “Ốc Trạng Nguyên” và “Gia Liễu” của thành phố Liễu Châu ký kết “Thỏa thuận khung về hợp tác chiến lược chấn hưng nông thôn sâu rộng”, đã đi đến ký kết những bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược chấn hưng nông thôn. Đồng thời, 10 hợp tác xã chuyên trồng trúc của thị trấn này đã lần lượt ký kết “Hợp đồng trồng trọt, thu mua tiêu thụ nguyên liệu bún ốc” với ba doanh nghiệp bún ốc Liễu Châu, theo hợp đồng, ba doanh nghiệp sẽ đặt hàng thu mua 5000 mẫu măng của thị trấn Lý Ung, người dân trồng măng địa phương sẽ “không lo về vấn đề tiêu thụ”. Ba doanh nghiệp bún ốc Liễu Châu đã ký kết cam kết rằng, sẽ tiến hành thu mua măng do các hộ nông dân trồng với giá không thấp hơn giá thị trường mỗi kilôgam 0,55 nhân dân tệ, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, thực hiện ưu thế bổ trợ, hai bên cùng có lợi trong việc xây dựng cơ sở sản nghiệp nguyên liệu bún ốc Liễu Châu.