Thôn Bản Mậu thị trấn Đại Tướng ra sức phát triển trồng cây tre điền trúc, giúp đỡ nông dân tăng thu nhập

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2022-04-18 15:00

Mới đây, tại Cơ sở thí điểm phát triển hoà hợp sản nghiệp bún ốc Liễu Châu (măng tre) - Tiểu Thôn Chi Luyến của thôn Bản Mậu, thị trấn Đại Tướng, huyện Dung An, thành phố Liễu Châu, những người nông dân trong cái nắng chói chang, đầu đội nón lá đang miệt mài trồng các cây tre điền trúc giống, với lòng nhiệt tình dâng cao.

Những năm gần đây, cùng với sự bán chạy của bún ốc Liễu Châu, có rất nhiều nguyên liệu để làm bún ốc cung không đủ cầu, thôn Bản Mậu đã đáp chuyến “xe nhanh” của sự phát triển sản nghiệp bún ốc Liễu Châu, ra sức phát triển trồng cây tre điền trúc. Được biết, hiện nay thôn Bản Mậu đã trồng được 320 mẫu cây tre điền trúc. Thời gian thu hoạch măng cây tre điền trúc là từ tháng 5 đến tháng 9, đúng lúc khoảng thời gian này không phải là thời gian thu hoạch quýt vàng, do đó có thể mang lại lợi ích nhiều hơn cho người nông dân. Thôn này hiện tại chủ yếu tập trung lấy mô hình kinh tế tập thể để vận hành dự án trồng cây tre điền trúc, tiếp theo sẽ phát động quần chúng tự phát trồng trọt. Theo thống kê, trước mắt diện tích đất có ý định trồng cây tre điền trúc hơn 100 mẫu. Thôn Bản Mậu còn phát triển ngành sản xuất cây tre điền trúc giống, trước mắt đã nuôi trồng được 23000 cây giống trên đất, 15000 cây giống trong chậu, giá trị sản lượng dự kiến đạt 400 nghìn nhân dân tệ.