Quận Liễu Giang ra sức tạo cục diện mới chấn hưng nông thôn

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2022-04-17 15:00

Mới đây, tại Cơ sở thí điểm nông nghiệp sinh thái của thôn Đại Phát, thị trấn Thành Đoàn, quận Liễu Giang, thành phố Liễu Châu, những con tôm thẻ chân trắng Nam Mỹ nhảy tanh tách trong những ao tròn nổi trên mặt đất, các công nhân đang lắp đặt “đại não thông minh” cho những ao nuôi tôm biển tròn nổi trên mặt đất.

Được biết, nuôi trồng mật độ cao trong ao tròn trên mặt đất là một mô hình nuôi trồng thông minh hoá, công nghiệp hoá. Trước mắt, cơ sở này đang lắp đặt các trang thiết bị như hệ thống xử lý nước tuần hoàn trên nền tảng đám mây, sau khi lắp đặt xong có thể thực hiện tự động rải thức ăn, tự động điều khiển các chỉ tiêu như nhiệt độ nước, mực nước, chất lượng nước…, nuôi trồng không chịu ảnh hưởng của mùa màng, khí hậu, một năm bốn mùa có thể nuôi trồng tuần hoàn. Dự kiến cuối tháng 5, 64 ao nuôi tôm của cơ sở sẽ được đưa vào sử dụng, sau khi đạt được năng lực sản xuất thiết kế, sản lượng tôm hàng năm đạt hơn 150.000 kg, giá trị sản xuất hàng năm đạt 7 triệu nhân dân tệ. Tiếp theo, cơ sở này sẽ đưa vào nuôi thử các loại thuỷ sản như tôm sú, tôm càng xanh, cá vược…, đồng thời với mô hình “công ty + nông hộ”, cung cấp tôm giống trưởng thành để nông dân tiến hành nuôi trồng trong ao, dẫn dắt sự tăng thu nhập và làm giàu cho người dân.