“Hành động gió mùa xuân” phát sóng trực tiếp chào cương vị thúc đẩy đạt được thoả thuận dự định làm việc

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2021-02-21 15:00

Gần đây, Hội chợ việc làm quy mô lớn đầu tiên trong năm Tân Sửu của thành phố Liễu Châu – “Hội chợ việc làm chuyên đề phát sóng trực tiếp chào cương vị 1+6 thuộc Hành động gió mùa xuân” năm 2021 của thành phố Liễu Châu đã được tổ chức tại Thị trường nguồn nhân lực Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố. Hội chợ việc làm lần này được phát sóng trực tiếp chào cương vị toàn bộ quá trình thông qua nền tảng truyền thông mới, đã giới thiệu tổng cộng gần 50 ngàn việc làm của khoảng 1000 doanh nghiệp trong và ngoài Khu tự trị cho những người tìm việc, thu hút được 196 ngàn lượt người xem, số lượng đạt được thoả thuận dự định làm việc khoảng 1200 lượt người.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, đại diện của 3 doanh nghiệp trọng điểm cấp thành phố như công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô chuyên dụng năng lực vận tải Liễu Châu thuộc Tập đoàn ô tô hạng nặng Trung Quốc và 12 doanh nghiệp chất lượng cao của 4 khu vực trong thành phố đã lần lượt tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, tổng cộng đã mang đến hơn 800 việc làm. Những người tìm việc có thể thông qua khu vực bình luận để tiến hành giao lưu tương tác với các doanh nghiệp, còn có thể trực tiếp lướt cương vị hot và nộp hồ sơ trong phòng phát sóng trực tiếp, thực hiện việc xin việc trực tuyến. Được biết, một loạt các hoạt động của “Hành động gió mùa xuân” sẽ được kéo dài đến hạ tuần tháng 3, những người tìm việc có thể tìm kiếm thông tin việc làm của hoạt động lần này để lựa chọn những công việc thích hợp tại website Thị trường nguồn nhân lực thành phố Liễu Châu, tài khoản chính thức của Cục Tài nguyên nhân lực và Đảm bảo xã hội Liễu Châu trên Wechat, website việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp…