Quất Dung An vào mùa gặt hái và tiêu thụ

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2021-02-01 15:00

Mới đây, tại kho đám mây công cộng quất Dung An Trung tâm dịch vụ thương mại điện tử huyện Dung An, công nhân đang đóng gói quất. Cùng với ngày Tết sắp đến, 190.600 mẫu quất của Dung An bước vào mùa gặt hái và tiêu thụ, bắt đầu cung ứng số lượng lớn cho thị trường hàng Tết, mỗi ngày có hơn 400 tấn quất Dung An chất lượng cao được đóng gói và vận chuyển đến các nơi trên toàn quốc.

Theo tìm hiểu, huyện Dung An là vùng sản xuất quất chủ yếu của Trung Quốc, diện tích trồng quất đạt 190.600 mẫu, tổng sản lượng quất đạt 160.000 tấn trở lên, giá trị sản lượng đạt 1,65 tỉ NDT, trồng quất là một trong những sản nghiệp chính để tăng thu nhập ổn định cho nông dân vùng núi. Hiện nay, toàn huyện đã thực hiện tăng thu nhập bình quân đầu người hơn 5.500 NDT/năm thông qua việc phát triển ngành quất Dung An, quất Dung An đã trở thành “quả làm giàu” danh xứng với thực.