Bước vào Tập đoàn Phụng Đường Quảng Tây để xem những thay đổi mới trong vụ ép mới

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2021-02-01 15:00

Kể từ khi bắt đầu ép vào cuối tháng 11/2020 đến nay, trong khoảng thời gian hai tháng, Tập đoàn Phụng Đường Quảng Tây đã hoàn thành hơn 3 triệu tấn của mục tiêu xử lý 6 triệu tấn mía nguyên liệu trong vụ ép, đạt được tiến độ đáng mừng, đây là nhờ sự nỗ lực của các nhà máy đường thuộc Tập đoàn Phụng Đường Quảng Tây.

Theo tìm hiểu, trong vụ ép năm 2020-2021, kho đường của nhà máy đường Phụng Sơn đã bắt đầu sử dụng hai cánh tay máy có thể tự động bốc xếp và đóng gói, cánh tay máy đã làm giảm cường độ lao động của công nhân, nâng cao hiệu quả của công việc bốc xếp đóng gói và vận chuyển đường. Theo Trưởng phòng Nông vụ nhà máy đường Liễu Thành thuộc Tập đoàn Phụng Đường Quảng Tây Trương Nhật Hỏa giới thiệu, hiện nay toàn bộ quá trình như trồng mía, phun thuốc, bón phân, gặt hái và đóng xe đều có thể thực hiện làm việc cơ giới hóa. Sau khi làm việc cơ giới hóa theo quy trình khép kín, mía được đưa đến nhà máy đường để cân, thông số cân sẽ được phản hồi cho các hộ trồng mía thông qua APP trên điện thoại, hộ trồng mía thì có thể đến ngân hàng thanh toán. Trồng trọt nhẹ nhàng, chính sách được thực hiện đến nơi đến chốn, nhà máy đường phối hợp, tính tích cực của nông dân trồng mía đã được nâng cao, nhà máy đường Liễu Thành cũng đạt được nhiều gặt hái trong vụ ép mới.