Huyện Tam Giang tổ chức lễ tập trung khởi công và hoàn công cho các dự án quan trọng quý I năm 2021

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2021-01-25 15:00

Mới đây, lễ tập trung khởi công và hoàn công các dự án quan trọng quý I năm 2021 của huyện tự trị dân tộc Động Tam Giang thành phố Liễu Châu và lễ khởi động dự án di dời và xây dựng ngành gỗ Lâm Đạo Liễu Châu được tổ chức tại khu công nghiệp sinh thái xóa đói giảm nghèo của huyện này.

Theo tìm hiểu, lần này tập trung khởi công và hoàn công 31 dự án, tổng vốn đầu tư dự án là 5,586 tỉ NDT, liên quan nhiều lĩnh vực như năng lượng, du lịch, giao thông… Trong đó có 18 dự án được lên kế hoạch khởi công như dự án điện gió Thủ Hân huyện tự trị dân tộc Đồng Tam Giang, dự án di dời và xây dựng ngành gỗ Lâm Đạo Liễu Châu, dự án di dời và xây dựng viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cấp huyện (giai đoạn II )… với tổng vốn đầu tư là 4,342 tỉ NDT; có 13 dự án được lên kế hoạch hoàn công như dự án trường THCS số 3 thị trấn Cổ Nghi, dự án tòa nhà tổng hợp y học dân tộc Động thuộc bệnh viện Đông y huyện tự trị dân tộc Động Tam Giang, công trình trạm bơm tăng áp cấp nước khu vực Nam Trạm… với tổng vốn đầu tư là 1,244 tỉ NDT.