11 trường mầm non công lập ở thành phố Liễu Châu đã xây dựng xong

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2021-01-15 15:00

Mới đây tìm hiểu được, năm 2020 thành phố Liễu Châu đã khởi công xây dựng mới 13 trường mầm non, tăng 5370 chỗ học. Tính đến ngày 30/12/2020, đã có 11 trường mầm non được xây dựng xong, một số đã đi vào sử dụng.

Được biết, mở rộng quy mô trường mầm non công lập là một trong những hạng mục thiết thực cho người dân của chính quyền thành phố Liễu Châu, việc xây dựng và đi vào sử dụng trường mầm non công lập sẽ giảm dần một cách hiệu quả vấn đề về sự túng thiếu chỗ học trường mầm non công lập của toàn thành phố, đặc biệt là trong khu vực nội thành, cung cấp cho học sinh một môi trường giáo dục lành mạnh, tiện cho học sinh xung quanh đến học, được hưởng tài nguyên giáo dục chất lượng cao. Trong đó, từ trường mầm non Thực Nghiệm khu mới Liễu Đông có thể thấy được, tòa nhà dạy học đẹp đẽ mọc lên, trong lớp học mới tinh, các học sinh đang chơi trò chơi, nghe kể chuyện dưới sự dẫn dắt của giáo viên. Trường mầm non Thực Nghiệm khu mới Liễu Đông được đưa vào sử dụng từ kỳ học mùa thu năm 2020, quy mô gồm 30 lớp học, có thể nhận 900 học sinh, hiện nay trong trường có 450 học sinh.