Bún ốc Liễu Châu được lọt vào danh sách “các ngành công nghiệp 10 tỷ nhân dân tệ”

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2020-12-19 15:00

Mới đây được biết, lượng sản xuất và tiêu thụ của bún ốc Liễu Châu đóng gói năm 2020 đạt 10,56 tỷ nhân dân tệ, tăng 68,80% so với năm ngoái, hoàn thành trước thời hạn 2 năm công trình “Doanh thu bún ốc Liễu Châu đóng gói đạt 10 tỷ nhân dân tệ”.

Năm nay, giá trị đỉnh sản xuất tức thời của bún ốc Liễu Châu đạt 3,25 triệu gói/ngày, sản phẩm đã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các khâu trong toàn chuỗi công nghiệp bún ốc Liễu Châu đã cung cấp khoảng 250.000 việc làm. Được biết, mục tiêu phấn đấu tiếp theo của ngành công nghiệp bún ốc Liễu Châu là lượng sản xuất và tiêu thụ của toàn chuỗi công nghiệp vượt quá 50 tỷ nhân dân tệ.