Đường cao tốc Dung Thủy - Hà Trì sắp chính thức thông xe

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2020-11-20 15:00

Mấy ngày gần đây tìm hiểu được, việc rải nhựa cho tuyến chính đường cao tốc Dung Thủy Liễu Châu đến Hà Trì dài 105,69 km đã toàn bộ được hoàn thành, đặt nền tảng cho mục tiêu thông xe.

Được biết, đường cao tốc Dung Thủy - Hà Trì dự kiến sẽ thông xe vào ngày 28/11, sớm hơn 13 tháng so với kế hoạch ban đầu. Hiện tại, các công trình quan trọng như công trình nền đường, công trình cầu, công trình kênh cống… của toàn tuyến đường cao tốc Dung Thủy - Hà Trì đã được toàn bộ hoàn thành. Việc lắp đặt tấm xà của hàng rào bảo vệ bằng thép công trình giao thông an toàn toàn tuyến đã hoàn thành 92,5%, lắp đặt biển chỉ dẫn cũng đã hoàn thành 95,3%, kẻ vạch giao thông đã hoàn thành 81%. Sau khi đường cao tốc Dung Thủy - Hà Trì thông xe sẽ rút ngắn thời gian và không gian giữa huyện Dung Thủy, huyện Dung An với Hà Trì, Quế Lâm, điều này sẽ thúc đẩy nền kinh tế khu vực và ngành du lịch phát triển nhịp nhàng một cách có hiệu quả.