Cử hành Hội nghị quảng bá thu hút đầu tư và Lễ ký kết dự án ngành y tế lớn (Liễu Châu) Quảng Tây

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2020-11-16 15:00

Gần đây, Lễ ký kết dự án và Hội nghị quảng bá thu hút đầu tư ngành y tế lớn (Liễu Châu) Quảng Tây năm 2020 đã được tổ chức tại Lotus Villa Hotel Liễu Châu. Lần này tổng cộng có 14 dự án đã được ký kết, bao gồm công nghệ mới về phục hồi chức năng, công nghệ sinh học, thiết bị y tế và các nội dung khác, với tổng vốn đầu tư 17,5 tỷ nhân dân tệ, cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển chất lượng cao của ngành y tế lớn tại thành phố Liễu Châu.

Được biết, trong những năm gần đây, thành phố Liễu Châu thúc đẩy xây dựng 149 dự án trọng điểm về ngành y tế lớn trong đó bao gồm khu công nghiệp thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng Quảng Tây, hấp dẫn một số doanh nghiệp nổi tiếng trong nước vào đầu tư để thực hiện các dự án ngành chăm sóc sức khỏe và dưỡng sinh, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 72 tỷ nhân dân tệ. Hiện nay, đã bước đầu hình thành một hệ thống ngành y tế lớn với hình thức lấy y tế y dược sức khỏe, dưỡng lão sức khỏe, du lịch sức khỏe để làm chủ đạo, đồng thời lấy thức ăn sức khỏe, quản lý sức khỏe làm bổ sung.