Ngành công nghiệp phụ trợ và phái sinh liên quan đến Bún ốc Liễu Châu phát triển nhanh chóng

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2020-10-25 15:00

Gần đây, theo tin từ buổi họp báo của ngành công nghiệp nuôi trồng ốc thành phố, những năm trở lại đây ngành công nghiệp nuôi trồng ốc Liễu Châu có được sự phát triển nhanh chóng. Năm nay, doanh thu bán hàng của bún ốc đóng gói toàn thành phố có hi vọng thực hiện được 10 tỷ nhân dân tệ, dự kiến đến năm 2022, doanh thu ngành công nghiệp phụ trợ và phái sinh liên quan đến bún ốc Liễu Châu có thể thực hiện được 10 tỷ nhân dân tệ.

Theo thống kê, trước mắt lũy kế nuôi trồng ốc toàn thành phố đã vượt quá 50 ngàn mẫu, sản lượng ốc hàng năm đạt 17 ngàn tấn, giá trị sản xuất đạt 170 triệu nhân dân tệ, với hơn 100 cơ sở nuôi trồng ốc có quy mô diện tích trên 50 mẫu trở lên, có 4 cơ sở thí điểm (nuôi trồng ốc) nguyên liệu cho bún ốc Liễu Châu được công nhận. Toàn thành phố có khoảng 8000 hộ nghèo tham gia nuôi trồng ốc, chỉ tính riêng mỗi năm nuôi trồng ốc trên mỗi mẫu ruộng đã làm tăng thu nhập cho các hộ nghèo hơn 1500 nhân dân tệ. Tiếp theo sẽ lấy ngành nuôi trồng ốc làm trọng điểm, tiếp tục thúc đẩy việc phát triển lành mạnh của các mô hình nuôi trồng tổng hợp sinh thái lúa nước và thủy sản như: “lúa nước + ốc”, “lúa nước + ốc + cá”, “ngó sen + ốc”.