Nuôi trồng sinh thái làm lớn mạnh kinh tế tập thể

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2020-10-19 15:00

Mới đây, ở rừng tre nguyên sinh của làng Hạ Đào huyện Dung An, ông Tần Thế Đông đang bận nhặt những quả “trứng gà vỏ xanh” của gà mặt quỷ. Theo tìm hiểu, hợp tác xã chuyên nghiệp nông dân nuôi trồng Sâm Chi Đạo của ông Tần Thế Đông thành lập lấy việc chăn nuôi gà mặt quỷ và gà đẻ trứng làm chính. Khu nuôi trồng chiếm diện tích khoảng 2000 mét vuông, chuồng gà 600 mét vuông, thêm hơn 20 mẫu rừng tre để thả đàn gà, lượng trứng xuất lồng cơ bản ổn định ở 12.000-13.000 con, sản lượng trứng gà hàng tháng có thể đạt 150.000 quả.

Đồng thời, ông Tần Thế Đông còn lợi dụng tiếng lành của gà mặt quỷ và trứng gà vỏ xanh, mở rộng kênh tiêu thụ, đem sản phẩm của hợp tác xã bán đi các nơi như Nam Ninh, Ngọc Lâm, Bắc Hải… Thông qua việc quảng bá bán hàng trực tuyến, và các hoạt động triển lãm tiêu thụ ngoại tuyến, doanh thu hàng năm của hợp tác xã này đạt 1,5 triệu NDT. Năm nay, ông Tần Thế Đông có được sự hỗ trợ của chính sách, đã xin vốn dự án 200.000 NDT, dùng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng của hợp tác xã, mở rộng quy mô nuôi trồng. Ông còn thông qua việc hợp tác với hợp tác xã thôn Hạ Đào, thực hiện thu nhập kinh tế tập thể thôn mỗi năm gần 35.000 NDT, tăng đáng kể thu nhập kinh tế tập thể thôn.