Bún ốc Liễu Châu mở rộng thị trường EU

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2020-09-28 15:00

Mới đây, sự phát triển của ngành sản xuất bún ốc Liễu Châu đạt được bước đột phá mới. Qua kiểm tra đạt tiêu chuẩn tại chỗ của hải quan Liễu Châu, một lô bún ốc Liễu Châu đóng gói sẵn gồm 760 thùng, mỗi thùng 24 gói, trị giá 180.000 NDT, mang “số chứng minh thư” đặc biệt sẽ được xuất khẩu sang Italia, điều này có nghĩa là bún ốc Liễu Châu đã mở rộng thị trường EU.

Lô hàng xuất khẩu Italia lần này do Công ty TNHH thực phẩm Ốc Bá Vương Quảng Tây sản xuất, doanh nghiệp từ lúc nhận được đơn đặt hàng của thị trường EU cho đến khi chính thức xuất khẩu, trải qua khoảng thời gian là nửa năm. Nhằm vào yêu cầu xuất khẩu của EU, hải quan Liễu Châu thành lập nhóm chuyên gia, tăng cường quản lý giám sát nguồn nguyên liệu, giúp doanh nghiệp xây dựng trang trại trồng lúa của riêng mình, từ chọn giống thóc đến thành phẩm xuất xưởng, kiểm soát chặt chẽ các thành phần biến đổi gen trong suốt quá trình. Theo tìm hiểu, lô bún ốc Liễu Châu đóng gói sẵn lần này sẽ xuất khẩu từ Ninh Ba, thông qua vận tải đường biển đến Italia, dự kiến sớm nhất là cuối tháng 10 sẽ đến nơi. Giá bán lẻ của Italia đổi ra khoảng 30 NDT.