Cửa phục vụ thu hút đầu tư

ngày:2014-10-10 15:59

Cục thu hút đầu tư thành phố đã thành lập cửa phục vụ thu hút đầu tư tại Trung tâm dịch vụ chính vụ thành phố. Cửa phục vụ thu hút đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ thuận tiện và có hiệu quả cho các nhà đầu tư nước ngoài và dự án thu hút đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thành các khâu trong việc phê duyệt dự án; cung cấp dịch vụ giới thiệu dự án đầu tư và dịch vụ tư vấn chính sách pháp quy của thành phố cho nhà đầu tư; thụ lý hồ sơ của các đơn vị ở thành phố khác đến thành lập phòng làm việc phi kinh doanh tại Liễu Châu và đăng ký xin khen thưởng về thu hút đầu tư; chịu trách nhiệm liên lạc, điều phối với Hiệp hội thương mại tại Liễu Châu, phòng làm việc của thành phố khác tại Liễu Châu, văn phòng (đại diện) liên lạc doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đầu tư tại Liễu Châu; phối hợp với các cơ quan, phòng ban làm tốt công tác bám sát, điều phối và dịch vụ của dự án quan trọng thành phố Liễu Châu.

Điện thoại phục vụ: 0772-2632288

Địa chỉ: Tầng một Trung tâm dịch vụ chính vụ thành phố Liễu Châu, tòa nhà Tây Quần, nhà tổng hợp Văn Xương, số 66 đường Văn Xương, thành phố Liễu Châu Quảng Tây.

Mã bưu chính: 545005