Công ty TNHH Ô tô Wuling Liễu Châu

ngày:2014-10-27 11:16

Công ty TNHH Ô tô Wuling Liễu Châu (viết tắt là Tập đoàn Wuling) được thành lập vào năm 1996, là doanh nghiệp quốc doanh lớn được chính quyền Quảng Tây ủy quyền kinh doanh, nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu là sản xuất và tiêu thụ linh phụ kiện, máy động cơ của ô tô nhỏ cũng như ô tô chuyên dụng. Tập đoàn Wuling là doanh nghiệp Top 500 trong ngành chế tạo Trung Quốc, doanh nghiệp Top 500 toàn quốc thuộc ngành công nghiệp lớn cũng như doanh nghiệp Top 500 về thông tin hóa, năm 2005 giành được danh hiệu "Đơn vị văn minh toàn quốc". Kể từ khi xây dựng nhà máy năm 1958 đến nay, Tập đoàn Wuling đã trải qua ba lần chuyển đổi mô hình là từ sản xuất máy điêzen của thuyền sang sản xuất máy kéo, từ sản xuất máy kéo sang sản xuất ô tô loại nhỏ, từ doanh nghiệp quốc doanh sang hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước; năm 2002 qua việc tổ hợp lại tài sản cũng như đi sâu cải cách, Tập đoàn Wuling đã thực hiện "hợp tác ba bên" với Tập đoàn Ô tô Thượng Hải và Công ty GM Hoa Kỳ, từ đó thành lập Công ty TNHH Cổ phần Ô tô SGMW, đã thúc đẩy ô tô loại nhỏ của Wuling phát triển nhanh chóng trong thời kỳ 5 năm lần thứ X. Sự hợp tác ba bên đã biến một Wuling trở thành hai Wuling có mối liên hệ chặt chẽ về sản phẩm, quyền sở hữu tài sản và văn hóa.

Sau khi tách ra tài sản tối ưu để thành lập công ty liên doanh, cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp liên doanh phát triển nhanh chóng, Tập đoàn Wuling tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp "Sáng lập sự nghiệp gian khổ, Cố gắng phấn đấu không ngừng bước", dựa vào nhu cầu thị trường cũng như nguồn tài nguyên của doanh nghiệp, thông qua cải cách và tổ hợp lại mang tính chiến lược, tăng tốc điều chỉnh kết cấu của quyền sở hữu tài sản đa nguyên, xác định linh phụ kiện, máy động cơ cũng như ô tô chuyên dụng là ba ngành chủ chốt của sự phát triển doanh nghiệp. Tập đoàn có nhiều doanh nghiệp trực thuộc là doanh nghiệp góp vốn 100% và doanh nghiệp kiểm soát cổ phiếu như Công ty TNHH Phát triển Liên hợp Ô tô Wuling Liễu Châu, Công ty TNHH Động lực Wuling Liuji Liễu Châu, Công ty TNHH Chế tạo Ô tô Chuyên dụng Wuling Liễu Châu, Công ty TNHH Ô tô Wuling Guihoa Nam Ninh. Năng lực sản xuất các linh phụ kiện đồng bộ của công ty về cầu sau và cầu trước ô tô loại nhỏ, cụm phanh, bảng đồng hồ đo đạt trên 300 nghìn bộ/năm, năng lực sản xuất 16 loại máy động cơ ô tô nhỏ có thể tích hợp giữa xăng dầu và dầu điêzen đạt trên 300 nghìn bộ/năm, năng lực sản xuất ô tô loại nhỏ chuyên dụng đạt 25 nghìn chiếc/năm. Công ty có trung tâm kỹ thuật cấp nhà nước, thiết lập "Trạm công tác nghiên cứu khoa học dành cho sau tiến sĩ của doanh nghiệp", đề tài nghiên cứu do đội ngũ kỹ thuật thực hiện từng đoạt giải nhất của Giải thưởng tiến bộ KHCN của Nhà nước và giải nhất của Giải thưởng tiến bộ KHCN của Bộ Giáo dục.

Qua việc chỉnh hợp lại và tái sáng nghiệp Tập đoàn Wuling đã thực hiện vượt bậc mới của cả tập đoàn. Đứng trước sự phát triển trong thời kỳ 5 năm lần thứ XI, Tập đoàn Wuling sẽ coi sáng tạo kỹ thuật cũng như quản lý là động lực để thúc đẩy sự phát triển của ba ngành chủ chốt là linh phụ kiện, máy động cơ và ô tô chuyên dụng, cùng với việc dựa vào sự phát triển nhanh chóng của Công ty Ô tô SGMW, tích cực mở rộng thị trường trong và ngoài nước, hình thành chuỗi ngành công nghiệp kết hợp giữa bên trong và bên ngoài, hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp với nhau, phát triển bền vững; cùng với việc sáng tạo giá trị cho khách hàng, tập đoàn thực hiện kinh doanh theo mô hình quy mô hóa và tập trung hóa để Tập đoàn Wuling trở thành tập đoàn quốc tế hóa, đứng đầu trong cả nước, phát triển bền vững và có thực lực cạnh tranh tổng hợp cũng như hình ảnh thương hiệu tốt đẹp trong ngành công nghiệp ô tô.