Các chính sách ưu đãi khác của TP. Liễu Châu

ngày:2014-10-27 11:04

(1) Tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp Chưa được phê duyệt của chính quyền nhân dân Khu tự trị, bất cứ đơn vị nào đó cũng không được thiết lập các danh mục thu phí khác hoặc nâng cao tiêu chuẩn thu phí cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

(2) Đối với nhà đầu tư nước ngoài khai thác đất đai ở Liễu Châu để làm thực nghiệp, dựa vào tác dụng, khu vực và thời hạn sử dụng khác nhau, giá đất giao dịch có thể được giảm 10-30%, thấp nhất không được thấp hơn giá đất tiêu chuẩn của địa phương; còn có thể giảm miễn thuế sử dụng đất đai và thuế sử dụng cơ sở hạ tầng đồng bộ.

(3) Giảm 10-20% lệ phí cho doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp xuất khẩu do nhà đầu tư nước ngoài thiết lập.

(4) Đối với doanh nghiệp vốn nước ngoài sử dụng nguyên liệu và linh phụ kiện sản xuất tại Trung Quốc, sản phẩm chủ yếu là xuất khẩu và mức thu nhập xuất khẩu hàng năm trên 5 triệu USD, sẽ ưu tiên sắp xếp hạn ngạch và cấp giấy phép xuất nhập khẩu, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp tham gia đấu thầu về hạn ngạch xuất khẩu do nhà nước thống nhất tổ chức.

(5) Đối với các nhà đầu tư nước ngoài đã thiết lập trên 10 doanh nghiệp về sản xuất hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng tại Trung Quốc với mức góp vốn thực tế nộp trong vốn đăng ký trên 30 triệu USD, thì khuyến khích và hỗ trợ họ thiết lập công ty đầu tư và công ty khai thác tính tổng hợp tại thành phố chúng tôi.

(6) Đối với các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có kỹ thuật tiên tiến và sản xuất sản phẩm xuất khẩu kiểu thay thế, sản phẩm ngoài thuộc loại bị nhà nước hạn chế ra,có thể tự căn đối ngoài hối và có thể mở rộng tỷ lệ tiêu thụ trong nước.

(7) Đối với các nhân viên có công trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm người nước ngoài, Hoa kiều, người Hoa, đồng bào đến từ Hong Kong, Ma-cao, Đài Loan, Hoa kiều về nước, gia quyến Hoa kiều và nhân sĩ các giới khác, bất cứ họ làm nghề nghiệp gì và bất cứ chức vụ như thế nào đều được khen thưởng.