Văn phòng Ngoại vụ và Kiều vụ thành phố Liễu Châu

ngày:2014-09-26 15:10

Văn phòng Ngoại vụ và Kiều vụ của Chính quyền thành phố Liễu Châu là cơ quan có thẩm quyền quản lý công tác ngoại vụ và kiều vụ trong thành phố, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan với tư cách là cơ quan lãnh đạo về công tác ngoại vụ của thành ủy, là cơ quan quản lý chuyên môn của thành phố về việc thực hiện chính sách ngoại giao của nhà nước cũng như xử lý công tác ngoại vụ quan trọng.

Chức năng nhiệm vụ:

1) Quán triệt thực hiện các chính sách phương châm đối ngoại của Trung ương cũng như các chỉ thị và quyết định của Đảng ủy Khu tự trị, chính quyền nhân dân Khu tự trị. thành ủy, chính quyền nhân dân thành phố về công tác ngoại vụ kiều vụ; nghiên cứu đưa ra những giải pháp và biện pháp cụ thể để thực hiện chính sách ngoại vụ kiều vụ của thành phố; đôn đốc và kiểm tra các giải pháp và biện pháp cụ thể để quán triệt thực hiện chính sách ngoại vụ và kiều vụ trên toàn thành phố; đôn đốc và kiểm tra tình hình toàn thành phố thực hiện chính sách ngoại vụ và kiều vụ cũng như thực hiện các quy định có liên quan.

2) Phối hợp thực hiện các công tác ngoại vụ và kế hoạch hoạt động ngoại giao trên địa bàn thành phố; nghiên cứu và tiếp ký báo cáo xin phép về công tác ngoại giao cũng như báo cáo mời người nước ngoài đến thăm do các cơ quan trình lên; phối hợp với các cơ quan hữu quan để xử lý công tác ngoại giao quan trọng.

3) Chịu trách nhiệm tiếp đón khách nước ngoài quan trọng cũng như cán bộ ngoại giao các nước và đồng bào người Hoa, Hoa kiều, đồng bào đến từ Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan đến thăm và làm việc tại thành phố; thống nhất xắp xếp công tác giao lưu đối ngoại của lãnh đạo thành phố; chỉ đạo công tác tiếp đón khách nước ngoài của các đơn vị; chịu trách nhiệm thực hiện các công tác liên quan đến việc bố trí cho Hoa kiều sau khi về nước cũng như bố trí cho đồng bào từ Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông và Ma Cao trở về Liễu Châu định cư.

4) Chịu trách nhiệm xét duyệt tư cách cho các đoàn của thành phố đi công tác tại Hồng Kông và Ma Cao; chịu trách nhiệm làm thủ tục xin cấp hộ chiếu và visa để đi công tác tại Hồng Kông và Ma Cao.

5) Phụ trách công tác giao lưu hợp tác giữa thành phố với các thành phố kết nghĩa quốc tế; phụ trách công tác giao lưu đối ngoại giữa nhân dân trong thành phố với nước ngoài.

6) Phối hợp với cơ quan tuyên truyền đối ngoại hoàn thành tốt công tác tuyên truyền đối ngoại của các hoạt động ngoại vụ và kiều vụ, bày tỏ lập trường đối ngoại, phối hợp xem xét các bài viết và tin tức quan trọng liên quan đến ngoại giao của thành phố; điều tra nắm bắt tình hình của Hoa kiều trong thành phố cũng như Hoa kiều trong và ngoài nước và nắm bắt tình hình công tác kiều vụ, xây dựng kế hoạch công tác, kịp thời báo cáo và cung cấp thông tin về kiều vụ cho chính quyền thành phố cũng như Văn phòng kiều vụ Khu tự trị.

7) Phụ trách công tác đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn cho cán bộ ngoại vụ trong thành phố; phối hợp với các cơ quan hữu quan giám sát và kiểm tra tình hình thực hiện kỷ luật ngoại vụ cũng như chế độ quy định giữ bí mật, đưa ra ý kiến và kiến nghị về việc xử lý trường hợp vi phạm kỷ luật ngoại vụ cũng như vi phạm qui định giữ bí mật cho các cơ quan hữu quan một cách kịp thời.

8) Chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị và trường học hữu quan để quản lý chuyên gia, giáo viên, lưu học sinh, sinh viên thực tập đến từ nước ngoài. Thay mặt quản lý Hiệp hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân thành phố Liễu Châu.

9) Chuyên quản lý công tác kiều vụ của thành phố (gồm hai huyện cũng như 5 điểm tiếp đón xắp xếp cho Hoa kiều về nước và Hoa kiều về nước do bị hại ở nước ngoài). Sắp xếp và điều chỉnh chính sách liên quan cũng như các công tác triển khai đối với Hoa kiều, người Hoa ở nước ngoài, Hoa kiều về nước và gia quyến của Hoa kiều.

10) Kiểm tra và giám sát các cơ quan hữu quan trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hoa kiều về nước và qia quyến Hoa kiều theo pháp luật, tích cực triển khai công tác liên quan đến Hoa kiều về nước và gia quyến của Hoa kiều.

11) Tăng cường liên hệ với kiều bào, người Hoa và đồng bào Hồng Kông, Ma Cao ở hải ngoại, phối hợp với cơ quan hữu quan triển khai công tác tuyên truyền đối ngoại cũng như hoạt động giao lưu văn hóa, hoàn thành tốt công tác kết nghĩa đoàn kết với những nhân vật quan trọng và các tổ chức trong cộng đồng Hoa kiều, người Hoa, đồng bào Hồng Kông, Ma Cao; dưới sự chỉ đạo phương châm công tác đối với Đài Loan của Trung ương và Khu tự trị, thông qua kênh kiều vụ để triển khai công tác đối với Đài Loan.

12) Phụ trách xét duyệt các vật nhập khẩu do Hoa kiều và đồng bào Hồng Kông, Ma Cao quyên tặng cũng như các công tác liên quan khác.

13) Phụ trách công tác quản lý, bố trí kiều bào về nước và kiều bào về nước do bị hại ở nước ngoài, tranh thủ các dự án viện trợ quốc tế, tổ chức thực hiện dự án và đốc thúc kiểm tra tình hình thực hiện.

Điện thoại liên hệ: 0772-2822410