Cục Xúc tiến Thương mại thành phố Liễu Châu

ngày:2014-09-26 15:11

Chức năng nhiệm vụ:

1) Quán triệt thực hiện các phương châm, chính sách, pháp quy về mở cửa đối ngoại, sử dụng vốn nước ngoài của nhà nước và Khu tự trị.

2) Đảm nhận các công tác cụ thể của thành phố Liễu Châu về việc thu hút đầu tư, điều tra, nghiên cứu tình hình thu hút đầu tư và công tác tạo môi trường "mềm" cho đầu tư của thành phố, đưa ra kiến nghị về các vấn đề quan trọng như xúc tiến thu hút đầu tư, cải thiện môi trường "mềm" đầu tư cho chính quyền nhân dân thành phố; phối hợp với cơ quan hữu quan hoàn thành công tác liên quan tới việc tạo môi trường "mềm" cho đầu tư.

3) Nhận sự ủy thác của chính quyền nhân dân thành phố, đứng ra tổ chức các hoạt động quan trọng về thu hút đầu tư đối ngoại của thành phố; tham gia công tác thu hút đầu tư của dự án liên quan đến Hội chợ triển lãm Trung Quốc-Asean; chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị trên địa bàn thành phố ra nước ngoài để tổ chức hoạt động thu hút đầu tư.

4) Phụ trách lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cử đoàn của Liễu Châu tham gia hoạt động giao lưu đầu tư quan trọng trong và ngoài nước; phụ trách công tác giao thiệp với các đoàn khảo sát đầu tư quan trọng trong và ngoài nước đến thăm; đứng ra tổ chức hội đàm, ký kết dự án cũng như phụ trách công tác theo dõi, phối hợp và phục vụ cho dự án hợp tác đầu tư trong và ngoài nước do thành phố Liễu Châu tổ chức.

5) Nhận sự ủy thác của chính quyền nhân dân thành phố, phụ trách công tác hợp tác kỹ thuật và kinh tế, công tác hỗ trợ chuyên môn giữa các vùng trong nước, phụ trách công tác hàng ngày của cơ cấu thường trực. Theo sự ủy quyền của chính quyền nhân dân thành phố Liễu Châu, phụ trách tổ chức và thực hiện công tác khen thưởng thu hút đầu tư hàng năm của thành phố Liễu Châu.

6) Theo sự ủy quyền của chính quyền nhân dân thành phố sẽ thụ lý, hòa giải và xử lý các khiếu nại của nhà đầu tư bên ngoài theo quy định pháp luật liên quan của nhà nước và Khu tự trị; kiểm tra, chỉ đạo, phối hợp và giám sát công tác thụ lý và xử lý các khiếu nại của nhà đầu tư bên ngoài, bàn giao chuyển giao các vụ khiếu nại cho đơn vị xử lý khiếu nại cấp dưới hoặc cấp mình và theo dõi đốc thúc thực hiện; theo sự ủy quyền của chính quyền nhân dân thành phố phụ trách công tác điều tra, chuyển giao, giám sát kiểm tra, hòa giải và đưa ra ý kiến về xử phạt hành chính trong việc xử lý khiếu nại.

7) Dựa theo quy hoạch phát triển kinh tế của thành phố Liễu Châu để xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về dự án thu hút đầu tư của thành phố, tổ chức triển khai công tác giai đoạn đầu của các dự án liên quan, phối hợp công tác trù bị dự án, triển khai công tác thu hút đầu tư của dự án theo phương thức vận hành thị trường hóa, quốc tế hóa.

8) Xây dựng và quản lý trang web "Mạng hướng dẫn đầu tư Liễu Châu ", công bố thông tin về thu hút đầu tư, triển khai việc thu hút đầu tư trên mạng; phụ trách thống kê số liệu liên quan tới công tác thu hút đầu tư của thành phố; nghiên cứu chính sách đầu tư và xu hướng đầu tư trong và ngoài nước, phân tích tổng hợp tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước, cung cấp thông tin về thu hút đầu tư và các kiến nghị cho lãnh đạo và cơ quan hữu quan của thành phố.

9) Phụ trách liên hệ nghiệp vụ với các cơ quan chủ quản phụ trách công tác thu hút đầu tư và xúc tiến đầu tư của Khu tự trị, chỉ đạo các huyện các khu triển khai công tác thu hút đầu tư; phụ trách công tác liên lạc về nghiệp vụ thu hút đầu tư với các tổ chức đơn vị của tỉnh thành khác đặt tại Liễu Châu hoặc tổ chức đơn vị của Liễu Châu đặt tại các tỉnh thành khác và nước ngoài; nhận sự ủy thác của chính quyền nhân dân thành phố, phụ trách quản lý đăng ký hồ sơ cho các tổ chức đơn vị từ nơi khác đến Liễu Châu thiết lập văn phòng ngoài mục đích kinh doanh.

10) Phụ trách công tác xét duyệt thành lập công ty, thay đổi thông tin của doanh nghiệp đầu tư vốn nước ngoài cũng như công tác quản lý doanh nghiệp vốn nước ngoài ở thành phố và công tác kiểm tra liên hợp hàng năm đối với doanh nghiệp.

Địa chỉ của Cục Xúc tiến Thương mại thành phố Liễu Châu

Tầng 8 tòa nhà văn phòng chính quyền, số 66 đường Tam Trung TP Liễu Châu.

Điện thoại: 0772-772-2632792

Fax: 0772-2632752

Email: gxlzszscjj@163.com