eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Chính sách ưu đãi về giảm miễm thuế của TP. Liễu Châu

| 2014-10-27|

(1) Miễn thuế thu nhập địa phương

Các doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài thiết lập tại Liễu Châu phù hợp với một trong những điều kiện sau đây thì có thể miễn thuế thu nhập địa phương: các doanh nghiệp được cơ quan thuế vụ thành phố và các huyện nhận định là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xuất khẩu, doanh nghiệp có kỹ thuật tiên tiến hoặc doanh nghiệp có giá trị sản phẩm xuất khẩu trên 50% giá trị sản phẩm trong năm của doanh nghiệp; doanh nghiệp trong ngành cơ sở hạ tầng như khai thác nguồn năng lượng, giao thông, xây dựng bến cảng; doanh nghiệp thiết lập tại huyện Tam Giang, Dung Thủy, Dung An; doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp; thu nhập của doanh nghiệp từ chuyển giao thành quả khoa học nghiên cứu; doanh nghiệp có tổng vốn đầu tư trên 3 triệu USD, sau khi hết thời hạn giảm miễn thuế, nếu lãi của năm đó chưa đủ 1 triệu NDT, và được phê duyệt của cơ quan thuế vụ thành phố và huyện.

(2) Giảm miễn thuế tài sản nhà cửa

Tính thuế theo giá trị còn lại sau khi trừ 30% giá trị nhà cửa trên sổ kế toán doanh nghiệp, thuế suất là 1,2%/năm, thuế suất của thu nhập cho thuê là 12%, nếu doanh nghiệp gặp khó khăn khi nộp thuế tài sản nhà cửa thì có thể xin phép với Cục thuế vụ Khu tự trị xét duyệt giảm hoặc miễn thuế tài sản nhà cửa trong thời hạn nhất định.

(3) Giảm miễn thuế giấy phép sử dụng xe thuyền:

Thuế suất của xe chở khách lần lượt là 140 và 160 NDT/năm, thuế suất xe trọng tải là 40 NDT/tấn/năm. Thuyền gắn máy do cơ quan hải quan thu thuế tàu, miễn thuế giấy phép sử dụng xe thuyền.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014