eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.
 • f2.jpg

  Chính sách ưu đãi về thuế của thành phố Liễu Châu

  Các doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Liễu Châu phù hợp với một trong những điều kiện sau đây thì có thể miễn thuế thu nhập địa phương: các doanh nghiệp được cơ quan thuế vụ thành phố và các huyện nhận định là doanh nghiệp s...

 • Chính sách ưu đãi về giảm miễm thuế của TP. Liễu Châu

  Các doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài thiết lập tại Liễu Châu phù hợp với một trong những điều kiện sau đây thì có thể miễn thuế thu nhập địa phương: các doanh nghiệp được cơ quan thuế vụ thành phố và các huyện nhận định là doanh nghiệp s...

 • Chính sách ưu đãi trả lại thuế của TP. Liễu Châu

  Dự án xây dựng bến cảng do nhà đầu tư Trung Quốc và nước ngoài cùng góp vốn đầu tư kinh doanh với thời hạn trên 15 năm thì tính thuế từ năm bắt đầu có lãi, từ năm thứ 1 đến năm thứ 5 được miễn thuế thu nhập, năm thứ 6 đến năm thứ 10 giảm 50%...

 • Các chính sách ưu đãi khác của TP. Liễu Châu

  Tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp Chưa được phê duyệt của chính quyền nhân dân Khu tự trị, bất cứ đơn vị nào đó cũng không được thiết lập các danh mục thu phí khác hoặc nâng cao tiêu chuẩn thu phí cho doanh nghiệp có vốn ...

 • Chính sách ưu đãi hoàn thuế của thành phố Liễu Châu

  Dự án xây dựng bến cảng do nhà đầu tư Trung Quốc và nước ngoài cùng góp vốn đầu tư kinh doanh với thời hạn trên 15 năm thì tính thuế từ năm bắt đầu có lãi, từ năm thứ 1 đến năm thứ 5 được miễn thuế thu nhập

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014