eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.
  • Quảng trường cửa hàng ô tô 4S

    Nội dung và quy mô xây dựng của dự án: dự án này có quy mô diện tích khoảng 575 mẫu chủ yếu để xây dựng cửa hàng ô tô 4S, nhà trưng bày ô tô cao cấp quốc tế, trung tâm kiểm tra xe chạy bằng động cơ và công trình cơ sở hạ tầng đồng bộ.

  • Khách sạn thương mại ven sông

    Nội dung và quy mô xây dựng của dự án: Dựa vào ưu thế nằm bên bờ sông Liễu, lấy xây dựng khách sạn có cảnh quan sông cao cấp làm chính và tổng hợp nhiều nguyên tố gồm văn phòng thương mại

  • Dự án quảng trường dịch vụ văn hóa ô tô

    Tên dự án: Dự án quảng trường dịch vụ văn hóa ô tô. Địa chỉ xây dựng của dự án: phía Tây của đường Liễu Thạch, quận Ngư Phong TP. Liễu Châu.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014