eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.
  • Chế độ giáo dục của Trung Quốc

    Chế độ giáo dục hiện nay của Trung Quốc khá hoàn thiện, giáo dục ở các trường học của Trung Quốc bao gồm giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường đại học, học viện cao học. Theo quy định của "Luật giáo dục bắt buộc N...

  • Giáo dục cao đẳng và đại học của Trung Quốc

    Đơn vị giáo dục cao đẳng và đại học ở Trung Quốc là các trường đại học, học viện và trường cao đẳng chuyên nghiệp. Trường đại học ở Trung Quốc chia thành các trường đại học và trường cao đẳng trực thuộc Bộ giáo dục, các trường đại học và...

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014