eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.
  • Trang chủ

Xây dựng thuận lợi thôn mẫu ở xóm Âu Thôn, thôn Phúc Đường, thị trấn Lạc Mãn, quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu

Wen Xinhao| 2020-09-12| Nhật báo Liễu Châu

Gần đây, tại công trường thi công xóm Âu Thôn, thôn Phúc Đường, thị trấn Lạc Mãn, quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu đã xuất hiện một cảnh tượng rất sôi nổi. Theo Đàm Liễu Linh, chủ nhiệm Ủy ban thôn Phúc Đường, việc xây dựng thôn mẫu ở xóm Âu Thôn bắt đầu với việc cải thiện cơ sở hạ tầng, và thúc đẩy quản trị nông thôn, văn minh tác phong nông thôn và chấn chỉnh môi trường sống của người dân nông thôn.

Được biết, hiện tại dự án xóm Âu Thôn đã hoàn thành xây dựng đường sá khoảng 330.000 nhân dân tệ, công trình chỉnh đốn đường sông và công trình thủy lợi là 900.000 nhân dân tệ, công trình cải thiện và làm đẹp xóm làng là 1,42 triệu nhân dân tệ, công trình xử lý phân là 1,62 triệu nhân dân tệ, sửa chữa xây dựng nhà ở và các dự án hỗ trợ khác khoảng 2 triệu nhân dân tệ, dự án chỉnh trị môi trường là 100.000 nhân dân tệ, dự án xây dựng thông tin hóa chỉnh trị nông thôn là 400.000 nhân dân tệ, và các dự án khác đang tiến triển ổn định. Lũy kế hoàn thành vốn đầu tư khoảng 8,07 triệu nhân dân tệ, và hoàn thành 40% tổng vốn đầu tư dự án là 20 triệu nhân dân tệ. Trong bước tiếp theo, vai trò mẫu của xóm Âu Thôn sẽ được bức xạ đến toàn làng, cải thiện hơn nữa diện mạo nông thôn, phát triển các ngành công nghiệp và thúc đẩy công cuộc chấn hưng nông thôn lên một tầm cao mới.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014