eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.
  • Giới thiệu về Liễu Châu

    Liễu Châu còn gọi là Long Thành, nó nằm ở giữa tỉnh Quảng Tây, là một thành phố trung tâm mang tính khu vực với ngành công nghiệp là mũi nhọn đồng thời kết hợp với phát triển tổng hợp

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014