Giai đoạn I của dự án xử lý tổng hợp chất thải rắn đã xây dựng xong

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2022-07-04 15:00

Mới đây, tại Khu công nghiệp Giang Khẩu xã Giang Khẩu huyện Lộc Trại thành phố Liễu Châu thấy được, giai đoạn I của dự án xử lý tổng hợp chất thải rắn Tân Vũ Vinh Khải thành phố Liễu Châu đã được xây dựng xong, đang ở khâu thử thiết bị, công nhân đang kiểm tra, điều chỉnh thiết bị, để đảm bảo dự án được vận hành ổn định, chuẩn bị cho vận hành sau này.

Theo tìm hiểu, là một trong những dự án xây dựng lớn và quan trọng của thành phố Liễu Châu, dự án xử lý tổng hợp chất thải rắn Tân Vũ Vinh Khải thành phố Liễu Châu được chia làm 2 giai đoạn để xây dựng, dự án giai đoạn I là trung tâm xử lý tổng hợp chất thải rắn, chiếm diện tích 75.694,91 mét vuông, đến nay đã xây dựng xong. Dự án xử lý tổng hợp chất thải rắn Tân Vũ Vinh Khải thành phố Liễu Châu là cơ sở hạ tầng đồng bộ bảo vệ môi trường thành phố Liễu Châu, sẽ thu gom, lưu trữ, xử lý, xử lý vô hại chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại và chôn chất thải nguy hại, quy mô xử lý là 79.000 tấn/năm, thiết lập thể tích chứa bãi chôn rác an toàn là 300.000 mét khối. Dự án sẽ có lợi cho việc bảo vệ môi trường sinh thái, khiến cho không khí, nguồn nước và đất không bị ô nhiễm.