Phát triển sản xuất nguyên liệu bún ốc của thị trấn Đông Tuyền đã đạt được hiệu quả

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2022-04-27 15:00

Mới đây, khi đến cơ sở nuôi ốc 150 mẫu ở đồn Bắc Ngạn thôn Lôi Đường thị trấn Đông Tuyền huyện Liễu Thành thành phố Liễu Châu, chủ cơ sở đang kiểm tra tình trạng sinh trưởng của ốc cùng với nhân viên kỹ thuật, và làm tốt công tác phòng chống rắn, chuột, chim xâm hại, để nâng cao sản lượng ốc, tăng lợi ích kinh tế.

Được biết, mỗi năm cơ sở nuôi ốc có thể sản xuất 185.000 kg ốc, ngoài một phần nhỏ ốc dùng làm con giống, phần lớn ốc được dùng để cung cấp cho doanh nghiệp bún ốc ăn liền - Công ty Ốc Bá Vương, giá trị sản lượng năm đạt hàng triệu nhân dân tệ. Năm nay cơ sở nuôi ốc kế hoạch triển khai mô hình nuôi sinh thái cá trắm cỏ trong tổ ốc, tiếp tục mở rộng lợi ích. Mấy năm nay, ngành bún ốc Liễu Châu phát triển mạnh mẽ, thị trấn Đông Tuyền nhờ vào ưu thế giao thông và tài nguyên, xây dựng chuỗi sản xuất nguyên liệu bún ốc, tạo bố cục mới phát triển nhóm sản nghiệp đặc sắc. Bước tiếp theo, thị trấn Đông Tuyền sẽ không ngừng hoàn thiện và mở rộng phát triển chuỗi sản xuất nguyên liệu bún ốc, để nó trở thành động cơ mạnh mẽ phát triển ngành bún ốc Liễu Châu chất lượng cao.