Thị trấn Đông Tuyền phát triển sản xuất nguyên vật liệu bún ốc Liễu Châu

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2022-03-21 15:00

Mới đây, nhiệt độ tăng cao, trong cơ sở trồng đậu cô ve tại thôn Lôi Đường, thị trấn Đông Tuyền, huyện Liễu Thành, thành phố Liễu Châu vô cùng bận rộn, dân làng đang giành lấy thời vụ để thực hiện công tác trồng cấy vụ xuân.

Được biết, năm nay, thị trấn Đông Tuyền tập trung hướng đến ngành sản xuất nguyên vật liệu bún ốc Liễu Châu và lấy cải cách kết cấu khung cung ứng làm bước đột phá, từ khâu sản xuất đậu cô ve và măng, đến khâu chế biến sâu măng chua và đậu cô ve chua, mở rộng đến khâu vận chuyển hàng hóa, giải trí sinh thái, thúc đẩy kết hợp sâu rộng giữa các ngành sản xuất thứ 1, 2, 3, thực hiện phân bổ nguồn lực với tiêu chí “1 + 1 lớn hơn 2”, giúp tăng thu nhập ổn định cho người dân. Trong đó, năm nay, diện tích trồng đậu cô ve tại cơ sở ở thị trấn Đông Tuyền đạt trên 1.000 mẫu, cùng 25 hợp tác xã của huyện Liễu Thành phát triển quy mô trồng đậu cô ve với diện tích lên tới 16.000 mẫu, dự kiến sản lượng đậu cô ve đợt đầu tiên sẽ vượt mức 30 triệu kg. Thị trấn Đông Tuyền sẽ dựa vào cơ sở công nghiệp này, nhằm đạt giá trị sản lượng măng chua và đậu cô ve chua lần lượt là 75 triệu nhân dân tệ và 30 triệu nhân dân tệ vào trước năm 2025, biến chuỗi sản xuất nguyên vật liệu bún ốc Liễu Châu của thị trấn Đông Tuyền trở thành một lực lượng mạnh mẽ cho sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp bún ốc Liễu Châu.