Bằng chứng nhận Hồng Kông thúc đẩy số lượng tiêu thụ tăng lên

nguồn:Nhật báo Liễu Châu ngày:2020-12-11 15:00

Mới đây tìm hiểu được, chứng nhận dấu “Chính” chất lượng cao do Trung tâm kiểm định và tiêu chuẩn Hồng Kông (STC) ban cấp được coi là đường xanh để mở ra thị trường Hồng Kông ngay cả quốc tế cho những nông sản đặc sắc, đặc sản chất lượng cao của thành phố Liễu Châu.

Nấm bào ngư có thể ăn được do công ty TNHH khoa học công nghệ nông nghiệp Lục Tinh Quảng Tây sản xuất là sản phẩm đầu tiên của thành phố Liễu Châu nhận được chứng nhận này; kể từ tháng 9 đến nay, lượng xuất khẩu nấm bào ngư của công ty này tăng 20% so với cùng kỳ, chủ yếu tiêu thụ sang các thị trường Đông Nam Á. Được biết, những doanh nghiệp nhận được chứng nhận dấu “Chính” chất lượng cao có thể nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ của nhóm chuyên gia STC, không ngừng nâng cao nhận thức về sản phẩm, mở rộng kênh tiêu thụ, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.